Affiliator

Login form

Getupdated


Viktigt meddelande / Important announcement

Update: We are looking into possibilites with collaborating with other partners in the industry and will keep you updated what we can offer you.

Hej,

Vi vill meddela att vi per idag den 14 januari 2015 avvecklar vår produkt Affiliator.

Detta innebär att alla affiliateprogram i vårat nätverk kommer att stängas ner 30 dagar från och med idag, dvs sista dag blir 13 februari 2015, om kunderna inte väljer att själva avsluta deras program innan dess. Getupdated kommer att betala ut er provision enligt våra allmänna villkor till dess att respektive affiliate program är nedstängt.

Vi ser tyvärr inte möjlighet att få en lönsamhet i produkten som motsvarar de förväntingar som finns i organisationen. Vi har under hösten och vintern arbetat med att försöka vända verksamheten till en mer positiv nivå men vi har tyvärr inte lyckats.

Vi rekommenderar att ni loggar in i systemet och ser till att Era bankdetaljer är korrekta före stängningsdatumet. Vårat support team kommer att vara tillgängligt tills dess så om ni har några frågor, tveka inte att kontakta oss.

Vi skulle även vilja ta tillfället i akt och tacka för erat samarbete genom alla dessa år och önskar er lycka till oavsett hur ni väljer att gå vidare efter detta!

Om ni har några ytterligare frågor eller funderingar gällande detta meddelande så hänvisar vi till Anders Aleborg tillförordnad VD Online Group.

----

Hello,

We would like to inform you that by today January 14th 2015 we will discontinue the product Affiliator.

This means that all affiliate programs in our network will be shut down 30 days from today, i.e. last day will be February 13th 2015, if the clients do not choose to shut down their programs before then. Getupdated will pay out any outstanding commission according to Affiliator's Terms of Agreement Affiliate by the time every affiliate program has been closed.

We advise that you log into the system and make sure your bank details are correct before the closing date. Our support team will be available until then so do not hesitate to contact them in case of any questions.

Sadly we do not see an opportunity to run Affiliator as a profitable product that meets the expectation set by the organisation. During fall and winter we have tried to bring the product to a more profitable level but unfortunately we did not succeed.

We would also like to take the opportunity and thank you for collaboration through all these years and wish you good luck regardless on how you decide to proceed after this.

If you have any questions or feedback regarding this announcement please refer to Anders Aleborg acting CEO Online Group.