Affiliator

Login form

Getupdated


Viktigt meddelande / Important announcement

Uppdatering 2: Samarbete med zanox

Swedish

Vi kan glädjande meddela er att vi ingått ett samarbete med zanox. Vi rekommenderar därför alla våra kunder att teckna nytt samarbete med zanox. De erbjuder alla våra tidigare kunder som under februari månad tecknar ett nytt avtal med zanox en snabb migrering till sin plattform utan några uppläggningsavgifter.

zanox är Europas största nätverk med verksamhet i 50 länder. De är etablerade sedan 14 år och har ett stort fokus på säkerhet och kvalitetssäkrade Publishers, transparent rapportering i realtid samt ett gränssnitt tillgängligt både för annonsörer och Publishers.

English

We're happy to announce that we have entered into a collaboration with zanox. Therefore we recommend that all of our current clients sign up as an advertiser with zanox. They offer all of our current clients quick migration to their platform with no setup fees provided they will sign up in February.

zanox is Europe's largest network currently operating in 50 countries. They are a well-established company with 14 years experience and they focus on security, quality publishers and transparent real-time reporting for both advertisers and publishers.

Uppdatering: Vi tittar på eventuella samarbeten med andra partners i branschen och kommer att hålla er uppdaterade med vad vi kan erbjuda er framöver.

Hej,

Vi vill meddela att vi per idag den 14 januari 2015 avvecklar vår produkt Affiliator.

Detta innebär att alla affiliateprogram i vårat nätverk kommer att stängas ner 30 dagar från och med idag, dvs sista dag blir 13 februari 2015, om kunderna inte väljer att själva avsluta deras program innan dess. Getupdated kommer att betala ut er provision enligt våra allmänna villkor till dess att respektive affiliate program är nedstängt.

Vi ser tyvärr inte möjlighet att få en lönsamhet i produkten som motsvarar de förväntingar som finns i organisationen. Vi har under hösten och vintern arbetat med att försöka vända verksamheten till en mer positiv nivå men vi har tyvärr inte lyckats.

Vi rekommenderar att ni loggar in i systemet och ser till att Era bankdetaljer är korrekta före stängningsdatumet. Vårat support team kommer att vara tillgängligt tills dess så om ni har några frågor, tveka inte att kontakta oss.

Vi skulle även vilja ta tillfället i akt och tacka för erat samarbete genom alla dessa år och önskar er lycka till oavsett hur ni väljer att gå vidare efter detta!

Om ni har några ytterligare frågor eller funderingar gällande detta meddelande så hänvisar vi till Anders Aleborg tillförordnad VD Online Group.

----

Hello,

We would like to inform you that by today January 14th 2015 we will discontinue the product Affiliator.

This means that all affiliate programs in our network will be shut down 30 days from today, i.e. last day will be February 13th 2015, if the clients do not choose to shut down their programs before then. Getupdated will pay out any outstanding commission according to Affiliator's Terms of Agreement Affiliate by the time every affiliate program has been closed.

We advise that you log into the system and make sure your bank details are correct before the closing date. Our support team will be available until then so do not hesitate to contact them in case of any questions.

Sadly we do not see an opportunity to run Affiliator as a profitable product that meets the expectation set by the organisation. During fall and winter we have tried to bring the product to a more profitable level but unfortunately we did not succeed.

We would also like to take the opportunity and thank you for collaboration through all these years and wish you good luck regardless on how you decide to proceed after this.

If you have any questions or feedback regarding this announcement please refer to Anders Aleborg acting CEO Online Group.